Två identiska mätmaskiner för snabbare flöde

27 mars 2018 10:30

För att minimera riskerna i mätprocessen och undvika produktionsstopp på grund av köbildning, kör vi sedan mars med en dubbel uppsättning av koordinatmätmaskiner från DEA.

”Vår tidigare rigg med två olika mätmaskiner kunde ibland leda till stopp i utvecklingen då maskinerna inte klarade av samma typ av artiklar. Därför beslöt vi att göra oss av med vår äldre modell och istället köpa in ytterligare en maskin av typ DEA. Även om årsmodellerna skiljer sig är de identiskt uppbyggda så nu har vi två flöden vilket gör att operatörerna alltid kan välja en som är ledig. På så sätt har vi dessutom också alltid en backup vid service eller andra oförutsedda händelser”, säger Fredrik Marknäs, produktionschef på LKPP.

Då vi har vissa mått av extremt känslig karaktär ger den dubbla uppsättningen oss även möjligheten att verifiera att alla mätningar är korrekta och därigenom kan vi alltid förse våra kunder med beprövad dokumentation.

<< Tillbaka till nyhetsarkivet