Fortbildning för medarbetarna

27 mars 2018 10:00

I april kommer två av våra medarbetare påbörja XANO-koncernens årliga fortbildning. Under sex utbildningstillfällen kommer de vidareutveckla sina kunskaper inom produktionsutveckling, teknik, och säkerhet för att stärka och effektivisera företaget.

På LK Precision har vi alltid lagt stor vikt vid det egna förbättringsarbetet, för vi ser skillnaden i varje satsning gör och vet att våra största framsteg, de når vi tillsammans.  I år kommer därför två av våra medarbetare, Benjie Santiago och Carlo Luca, få delta i XANO-koncernens fortbildning inom bland annat produktionsutveckling, produktionsteknik, miljö och säkerhet. Här kommer de inte bara stärka sina kompetenser, utan även få chansen att utöka sina eget nätverk inom branschen.

Kursen startar i april på XANOs huvudkontor i Jönköping för att sedan äga rum på olika fabriker inom koncernen med sista datum i november. “Vi vidareutbildar våra medarbetare för att vi vet hur viktigt det är att satsa på personlig utveckling. Genom att se hur andra jobbar ökar de verkligen sitt eget kunnande och kommer tillbaka till oss med helt nya idéer”, säger produktionschefen Fredrik Marknäs, som på sikt hoppas kunna skicka alla medarbetare inom LK på fortbildning.

<< Tillbaka till nyhetsarkivet